ANASAYFA > ULUSLAR ARASI NAKLİYAT TERİMLERİ

Hizmetler

A
A.A Daima Yüzer Halde
a. d. Gününden önce/vadesi gelmiş
A.F. Peşin avans navlun
A.H. Kıç ambar ağzı
A.P. Cari hesap
A/d Vadesinden sonra
A/S Bordada
A/S Satış hesabı/Görüldükten sonra
A/s
A/S Satış Hesabı/Görüldükten sonra
A/V Kıymet üzerinden
Acc Kabul edilmiştir,kabul
Ad/./advt Avukat
Afft. Yeminli yazılı ifade
Aflt. Yüzer halde
Al 1.sınıf
Alt. Yedek/Vekil
Amt. Miktar
An. Yılda
Anch. Demir yeri
Arbtn./arbtror Tahkim(arbitraj)hakem
Art. İstatistik pozisyonu/Madde
Assd. Tahakkuk etmiş
Assigt. Devir,temlik
Assn.Dernek,birlik
Att.At.,Atty. Vekil/Dava vekili
Att.Gen. Başsavcı
Awb.(Hava) konşimento

B
B.B.Borç senedi defteri
B.B.B. Yükü(dökme)boşaltmaya başlamadan önce
B.D.Sığlıkta gerekli min. Su çekimi
b.d.İskonto edilmiş senet/Banka keşidesi
B.D.I.Her iki tarih dahil
B.E.1.küpeşteler,2. Yükleme/boşaltma limanları
B.H.Sağlık sertifikası/Dökme yük için gerekli düşey bölme
B.O.Alıcı opsiyonu
B.O.T.Ticaret Heyeti
b.p.Vekaleten imzaya yetkili
B.T.Yükleme ve boşaltma kuralları
B/CTahsile verilen senetler
B/dNakil yekün
B/EPoliçe,ciro ile devrolunan kıymetli evrak
B/GGümrüğe ödenmemiş transit mal
B/NBanknot
B/PBorç senedi
B/SGemi mülkiyetini devreden vesika
B/SSatış faturası/Bilanço
Bal.Denge
Bd.Tahvil
Bds.Tahta, Mukavva
Bkpt.Müflis
Bre.Varil
Bs/cTahsil senetleri

C
CPara/Sent/Durum
C and DSenet tahsili ve teslim
C.a.D.Vesaik mukavili Ödeme
C.BPara olarak verilen kredi
C.b.d.Teslimden önce ödeme
c.d.Kasa iskontosu/Teminat makbuzu
C.div.Birikmiş temettü
C.F.Mal bedeli ve navlun
C.G.Sahil Koruma
C.G.A.Büyük avaryadan yükün hissesine düşen
C.H.Gümrük dairesi
C.I.F.Mal bedeli,Sigorta ve Navlun
C.I.F.c.and .IMal bedeli, Sigorta,Navlun,Komisyon ve Faiz
C.i.aPeşin Para
C.L.Alıcının bulunduğu istasyona ait
C.O.D.Teslimat anında Ödeme
C.O.P.Liman Teamülü,usulü
C.P.D.Vergi, rüsum gemi kiralayana ait
C/ASermaye hesabı
C/fNakli Yekün
C/HTakas Dairesi
C/mİmalat belgesi
C/nAlacak Dekontu
C/nKredi dekontu
C/OMenşe şahadetnamesi
C/oAracılığı ile(ehliyle)Peşin para ile sipariş
C/pGemi kira kontratı
Cash.Kasiyer, veznedar
cd.slŞartlı Satış
Ch.ppd.Önceden Ödenen masraflar
Chq.Çek
cl.b/lTemiz konşimenta
Coll.Senet tahsili/tahsil etme
Ctge.Nakliye Ücreti

D
D.1/2Surastarya yarısı kadar dispeç
D.A.Mevduat Hesabı
D.a.dTahsilatı Yapan Bankanın Taktiri karşılığında vesaik
D.A.FHudutta Teslim
d.bkGümrük resmi iadesi, reddi rüsum
d.d.o.Yalnız boşaltmada dispeç
D.P.B.Mevduat cüzdanı
d.s.İbrazından sonraki günler
D/AKabul Karşılığı Vesail
D/DGörüldüğünde Ödenecek Poliçe
D/Dİbrazında ödenecek ödenecek poliçe
D/NBorç Dekontu
D/OTeslimat Emri
D/PVesaik mukbili ödeme
D/PÖdeme karşılığı vesaik
D/rTeminat makbuzu
D/yTeslimat
Deb.Borç Zimmet
Decl.Beyanneme/deklare edilmiş
Deft.Müdafi/Savunucu
Depr.Amortisman
Dft.Poliçe /Kambiyo senedi
Dft/a.Poliçe eklenmiş
Dft/cBelgesiz poliçe
Dis.İskonto, indirim
Distr.Dağıtma/Distribütör
Div.Temettü/Taksim
doAynı,aynen
Dr.Keiide eden
Ds dftİbrazından Ödenecek poliçe/vadeli poliçe

E
e.and o.eHata ve Noksanlar Hariç
e.e.Hatalar Hariç
E.P.D.Olağanüstü Kazanç vergisi
enclEkleri
endCiro edilmiş/ciro
exKambiyo/Döviz Kuru/Borsa
Ex.d.(ex.div)Kar hissesi olmadan,temettüsüz
Ex.int.Faiz hariç
exlHariç,müstesna

F
f.b.Navlun senedi ,faturası
F.I.O.SBkz.F.I.O.S ve istif giderleriyle ilgisi yoktur.
F.I.O.S.TBkz.F.I.S.O. ve tanzim giderleriyle ilgisi yoktur.
fobGemi bordasına teslim
f.o.lFaizsiz
F.P.Serbest(açık ) Poliçe
F.T.2240(veya 200) libre ağırlığında hacim birim Navlun ton-1.016 kg.
F.T.Tüm komisyon veya indirimler navluna dahildir.
F.T.Yanaşma yeri olsun,olmasın gemi varışından sonra astorya günleri sayılır.
F.T.W.Serbest Ticaret Limanı
f.x.Döviz
Fr.fwrd.Navlun Vadesi
FRT.Navlun
Frt.collNavlun tahsil edilecek
Frt.pp.Navlun peşin ödenmiş

G
G.m.b.İyi kalite
G.R.TSicile kayıtlı grss ton
Gr.Brüt
Gr.wt.Brüt ağırlık
GteeGaranti,Teminat
Gtee(gtd)Garanti/garanti edilmiş

H
H.O.Merkez(büro)
H.P.Beygir gücü
H.W.M.Yüksek su çizgisi
hrsSaat

I
I.B.Fatura Defteri
I.O.U.Size borcum, bor senedi
I/CGörevli,nezaretçi olarak
I/FYetersiz karşılık,fon
I/FYetersiz Karşılık
I/IGayri muntazam ciro
Incl.Dahil edilmiş ,Dahil
Incst.Cari ay
Irr.İtfa edilemez
IrrevRücu edilemez(gayrikabilirücu)

J
J.a.Müşterek hesap

L
L.aİhbar mektubu
L.B.Can Flikası
L.C.D.Telegraf gönderildiği ülke dilinde
L.C.O.Telgraf-çekildiği(gönderildiği) ülke dilinde
L.HDip Ambar
L.h.İpotek mektubu
L.O.A. Geminin tan boyu
L/CAkreditif
L/CAkreditif
L/DRehin senedi
Led.Defterikebir
Liq.Tasfiye,tasfiye edilmiş/likid
Ltd.Sınırlı

M
m.d.Ayın tarihi/tarihten sonraki aylar
M.I.PDeniz Sigortası Poliçesi
M.O.Havale emri
M.O.L.O.O.Çoğu /Azı armatör opsiyonunda
m.p.Ödemeden sonraki aylar
m.s.İbrazından bir ay sonra
M/RYükleme ordinosu
Marg.Marj
Mat.Vade
Mem.Muhtıra
Mtg.(mort)Rehinli
Mh.Ay

N
N.A.A.Daima yüzer halde değil
n.d.Tarih konmamış
N.O.R.Hazırlık mektubu
n.o.s.Aksi ifade edilmemiş ise
n.p.Net hasılar,gelirler
N.R.T.Net tescil tonu
N/aHesabı yok
N/eGeçmeyecek
N/fKarşılıksız
Natl.Ulusal
Neg.Ciro ve devredilebilir.
Net Terms.Kiralayan komisyonu hariç yükleme/boşaltma masrafları gemiye ait değil

O
o.d.Talep halinde/Kredi limitin aşılması
o.p.Açık Poliçe
o.p.oTek fiyat
O.R.Armatör riskinde
o.s.Kapanmamış(hesap)
O.S.D.Açık barınak güverteleri barınak güverteleri
O/a.Kabul halinde/namına,hesabına
O/c.Fazla masraf yükleme
O/n.Sipariş ihbarı
O/o.Emrine
On cons.Konsiye olarak
Opt.Opsiyon,opsiyona bağlı

P
P.A.Vekaletname/Özel hesap
p.and I.Kar ve zarar
P.B.Tasarruf Cüzdanı
P.O.C. Uğranılacak liman
P.O.R.Sığınılacak Liman
P/N(p/N.)Emre yazılı senet
Pchs.Vekaleten imzaya yetkili
PremPrim

Q
Q.O.O.Miktar armatör opsiyonunda

R
R.d. Astarya günlerinde tatiller dahil sayılan günler
R/a(R.A.)Muhataba müracaat
R/CTekrar kredi verilmiş
R/dKeşideciye müracaat
R/eCirantaya müracaat
Rem.Para transferi,havale
Rept.(recpt)Makbuz
Rev.Tashih,revizyon
Rev.A/CGelir hesabı

S
S.B.Satış Defteri
S.C.Kurtarma masrafları
S.F.İstif Faktörü
S.H.E.X.Pazar ve Tatiller hariç
S.H.I.N.C.Pazar ve tatiller dahil
S.O.L.Armatör yükümlülükleri
s.p.Senedi protesto ettikten sonra kabul etme, protestolu senet
S.P.A.Muhtelif şahıs hesabı
S.W.Yükleyici(sevkiyat ağırlığı)
S/a.Onaya bağlı
S/d b/LKonşimento eklenmiş ibrazinda poliçe
S/NSevkiyat bildirisi
Supt.SuperintendentŞef,yetkili memur
Sy.Crs.Muhtelif alacaklılar
Sy.DryMuhtelif borçlular

T
T.B.Mizan
T.CGladura
T.OCiro
t.r.Zilyetlik Makbuzu
t.t.Telegrafla para havalesi
T/CZamanla sınırlı gemi kiralama sözleşmesi
Tar.Gümrük tarifesi

U
Ult.Geçen ay

V
V.o.p.Kıymet(değer) orijinal poliçedeki gibi
V/AVesika,senet etkili

W
W.AAvarya dahil
W.B.Boş gemiye denge arttırmak için alınan safra
W.I.B.O.N.Yanaşmış olsun veya olmasın
W.S.(RED)Fiat,Ektra ve sürastarya enternasyonal ölçülere göre
W.V.N.S.(yükün) geminin doğal şekline göre ayrılıp yerleştirilmesi
W.W.D.Hava şartları uygun çalışma günü
W/mMarjsız
W/wAntrepo makbuzu
Whf.Rıhtım
WholesToptan Satış

X
x.in.Faizsiz

Y
ytYat
YARYork – Anvers Kuralları